Eniten kommentoidut kirjoitukset

  1. Baarit ja ravintolat — 2 kommenttia
  2. Vaikuttajat — 1 kommentti

Author's posts

Nahkakaupunki

NAHKAKAUPUNKINA 400 VUOTTA Avaa Klikkaamalla otsikkoa.                                                                                                    …

Lue lisää

Kauppa ja kaupanteko

AUTOKAUPPAA Fordson traktori-karavaani Kokkolasta Turkuun vuonna 1925 Autokauppaa ja merkkejä (Klikkaa kuvaa)

Katsaus

HISTORIALLINEN  KATSAUS  KOKKOLANSEUDUN  VENETEOLLISUUDESTA                                                                 Avaa Klikkaamalla otsikkoa.                                    …

Lue lisää

Merenkulku

PDF-muodossa / Klikkaa otsikkoa ! Merenkulku ja kauppalaivasto

Laivanrakentamista Kokkolassa

Laivanrakentamista Kokkolassa (Klikkaa!) TELAKKA OMISTAJAT Kyntzell – Donner – Roos – Hongell – Björkman – Sneckendahl Vuosina 1825–1850 toimi kolme telakkaa Kokkolassa: Jean Kyntzellin poika Jan Kyntzellin ja Anders Donnerin telakat olivat Vanha Varvilla ja osittain Mustakarilla. Anders Roosin telakka oli Soldatskärissä. 1800-luvulla keskitettiin laivanrakennus Vanhan satamalahden itsäiselle rannalle. Telakat olivat toiminnassa 1800-luvun puoliväliin saakka ja …

Lue lisää

Mestarit ja Kisällit

MESTARIT JA KISÄLLIT Olemmeko menettäneet jotain tärkeää ammattikoulutuksessa, kun mahdollisuus suorittaa Mestari- ja Kisällikokeet ei enää ole. – Yksi päämäärä vähempi kun unelmoidaan matkalla tulevaisuuden ammatinvalintaan. Käsityö- ja teollisuusyhdistys jakoi yhteistyössä yleisten ammattikoulujen kanssa mestari- ja kisällikirjeitä vuosina 1870-1950. Kokkolan ensimmäinen Mestarikirje luovuttiin puuseppä Anders Mattbäckille vuonna 1870. Ensimmäiseksi Kisälliksi tuli suutarikisälli Leander Österman. Näillä …

Lue lisää

Käsityö

Käsityöstä teolliseen toimintaan Kaupungeissa oli 1800-luvulle saakka erityyppisiä käsityöläisiä. Pienemmissä kaupungeissa oli vain yksittäisiä suutaria, vaatturia, seppiä ja tynnyrintekijöitä. AMMATTIKUNTAJÄRJESTYS 1720 vuoden ammattikuntajärjestys korvasi vuoden 1669 yleistä ammattikuntajärjestystä ja oli voimassa vuoteen 1846. Ammattikuntajärjestys ohjasi käsityöläisten määrää kaupungeissa ja sen tarkoitus oli kehittää tukikohtia ja tärkeimpiä kauppakeskittymiä. Valtaosa ammattikunnista ohjasivat oman luokkansa sisäistä järjestystä ja …

Lue lisää

Kulttuurien kohtaaminen

ERI  KULTTUURIT  KOHTAAVAT Kokkolan-seutu on monessa mielessä rajanaluetta, ei vain kielellisesti vaan myös syvällisemmin, siinä missä ruotsalainen ja suomalainen kulttuuriperintö eroavat toisistaan. Kuitenkin rajaseuduilla missä nämä kohtaavat syntyy vuorovaikutusta, saadaan virikkeitä, omaksutaan uusia asioita mikä rikastuttaa ja synnyttää uutta. Ilmapiiri on dynaamisempaa kuin suljetummassa kulttuurissa missä ei saada vaikutteita. Kieliraja ei ole ollut yhtä selvä …

Lue lisää

Kommunikaatio

Kommunikaatio / yhteydet ja kuljetukset Yhteydet ”Haemme ja viemme, minne vain !”

Kokkola saa rautatieyhteys

          24. lokakuuta 1985 naulataan viimeinen kisko Euroopan pohjoisimmalla rataosuudella Seinäjoki-Kokkola. Samanaikaisesti on valtio rakentanut sivuraiteen Ykspihlajan satamaan.   Kokkolan rautatienasema Kokkolan uusrenessanssityylinen rautatieasema sijaitsee Kokkolassa Isokadun eteläisenä päätteenä. Bruno Granholmin suunnittelema asemarakennus on ainoa Seinäjoki-Oulu -rataosuuden III luokan asemarakennus. Historia Rautatien jatkamisesta Seinäjoelta Ouluun määrättiin 1884. Kokkolalle ratkaisevaa oli, että …

Lue lisää