Kulttuurien kohtaaminen

Olaus Magnus Carta 1539

ERI  KULTTUURIT  KOHTAAVAT
Kokkolan-seutu on monessa mielessä rajanaluetta, ei vain kielellisesti vaan myös syvällisemmin, siinä missä ruotsalainen ja suomalainen kulttuuriperintö eroavat toisistaan. Kuitenkin rajaseuduilla missä nämä kohtaavat syntyy vuorovaikutusta, saadaan virikkeitä, omaksutaan uusia asioita mikä rikastuttaa ja synnyttää uutta. Ilmapiiri on dynaamisempaa kuin suljetummassa kulttuurissa missä ei saada vaikutteita.
Kieliraja ei ole ollut yhtä selvä kuin ehkä tänään. Ruotsinkieliseltä alueelta on siirrytty sisämaahan ja etenkin rannikkoa myöten pohjoiseen päin virkamiehinä ja papistona mutta myös talonpojat ovat ostaneet tiloja suomenkielisiltä alueilta. Aikaa myöten ruotsinkieli on kadonnut näiltä alueilta heidän sulautuessa valtaväestöön mutta nimiä on säilynyt vaikka niitä suomennettiin 1900-luvun alussa jolloin esimerkiksi Friiseistä Kalajoella tuli Pohjanpalo.

Tuoreempi ilmiö on television kautta tulleet vaikutteet Ruotsista. Moni vanhempi varmaan muistaa miten Musiikki ja Radion näyteikkunassa seurattiin Ruotsin televisiolähetyksiä Merenkurkun yli Vännäsin mastosta ennen kuin kotimaiset lähetykset ulottuivat alueellemme. Ruotsinkielinen väestö on ollut Ruotsin televisiolle uskollinen näihin päiviin saakka ja sieltä on ammennettu uusia virtauksia ennen kuin ne muuta kautta ovat rantautuneet Suomeen. Uudet kulutustottumukset on täten kaupallistettu meillä näitten virikkeitten vaikutuksesta.

-Henrik Huhta-

Vastaa

Your email address will not be published.