Ominaispiirteet

LUOTIIN  ITSE  MAHDOLLISUUDET
Kaupanteko on eri ajanjaksoina aina leimannut Kokkolaa ja Kokkolanseutua. Yritteliästä väkeä joka helposti on omaksunut uusia vaikutteita, muovannut niitä ja levittänyt niitä uudelleen uusille kohderyhmille ja markkinoille.

Kokkolanseudun liikemiehet ovat vuosisatojen ajan aina oivaltaneet että tulevaisuus löytyy ulkomailta. – Anders Chydeniuksen tapulioikeuksista aina nahkakauppiaitten aikoihin.
Tapulioikeudet vuonna 1765 avasivat ikkunan maailmalle. Kauppa loi suhteita ulkomaalaisiin asiakkaisiin ja toimittajiin mutta tarjosi myös virikkeitä uudelle teolliselle toiminnalle tuoteideoitten ja asiakkaitten muodossa. Tämä ulkomainen kysyntä tarjosi tuloja joita ei kotimaassa ollut tarjolla.

Kokkolalaiset hyödynsivät ennakkoluullottomasti uudet mahdollisuudet. Lähdettiin ”itse” maailmalle tekemään kauppoja (vrt veljekset Nyberg/Henry Ford). Tuotiin uusia virikkeitä, houkuteltiin muut mukaan, kehitettiin omia verkostoja maakuntaan ja markkinoille. Kysyntää oli ja useimmat vaurastuivat joka myös synnytti imua bisnekseen. Esimerkkinä tervanpoltto ja tervan vienti, laivanrakennus ja puunhankinta, purjeneulontaa, köysipudontaa ja myöhemmin myös nahan muokkausta, vaatteiden ja käsineitten ompelemista. – Avainsana oli silloin vientimarkkinat ja siihen reagoiminen.

Ei jääty odottamaan vaan lähdettiin itse liikkeelle !