Kokkolalainen yrittäjyys

KOKKOLASSA  TEHDÄÄN  KAUPPAA
Kokkolanseutu on tunnettu yrittäjyydestään ja poikkeaa tilastollisesti muusta Suomesta. Vaikka kaupungissa ja sen lähialueilla toimii suuriakin yrityksiä, niin leimallista on runsas pk-yritysten kirjo. Toinen ominaispiirre on yritysten keskivertoa korkeampi kansainvälistyminen toiminnoissaan.

Alueelle syntynyt teollisuus on myös kasvanut toimialakeskittymiksi esim. nahka ja vaatetus ja nyttemmin veneteollisuus. Toiminta on keskittynyt perinteisiin toimialoihin mikä laman johdosta aiheutti varsin suuria rakenteellisia ongelmia. ICT teollisuutta alueelle syntyi verrattain myöhään.

Yrittäjähenkisyydelle ja korkealle kansainvälistymisen asteelle löytyy useitakin selittäviä tekijöitä. Maataloudelle karut olosuhteet ovat kautta aikojen pakottaneet väestöä hakemaan elantonsa muista sivutoimista. Läheinen meri on tarjonnut kalaa ja hyljettä mikä on edellyttänyt veneitten tekoa. Isompia aluksia rakennettiin jo ruotsin vallan aikana 1700-luvulla Ruotsin kruunulle ja kauppiaille. Metsä tarjosi tervaa ja puutavaraa. Näissä olosuhteissa syntyi laaja kirjo käsityötuotantoa.

Vastaa

Your email address will not be published.